Amortyzacja nieruchomości w 2022 roku – czy nadal można z niej korzystać?

2 kwietnia 2022

Po 1 stycznia 2022 roku zgodnie z nowymi przepisami podatkowymi zawartymi w Polskim Ładzie amortyzacja mieszkania na wynajem nie miała już być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu. Jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisów przejściowych, które do końca 2022 roku pozwalają na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości. Jak więc sytuacja wygląda w praktyce i czy nadal można amortyzować dom lub mieszkanie?

Amortyzacja nieruchomości 2022: czym jest budynek, a czym lokal mieszkalny?

Zgodne z obowiązującymi do tej pory przepisami, amortyzacji mogły podlegać:

  • budynki mieszkalne, których co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe (budynki jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej bądź grupowej o jednym lub w większej liczbie mieszkań),
  • lokale mieszkalne, czyli wydzielone stałymi ścianami pomieszczenia lub ich zespoły, przeznaczone na stały pobyt osób wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Jak amortyzacja mieszkania na wynajem przebiegała do tej pory?

Aby amortyzacja mieszkania mogła być zaliczana do koszów prowadzenia działalności gospodarczej, budynek lub lokal należało wpisać do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Nieruchomość musiała należeć do przedsiębiorcy lub stanowić jego współwłasność, a jego zakładany okres użytkowania miał być dłuższy niż 1 rok. Oprócz tego amortyzacja mieszkania na wynajem możliwa była pod warunkiem, że dany lokal był kompletny i nadawał się do użytku oraz że został oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Amortyzacja nieruchomości 2022 – czego zabrania Polski Ład?

16 listopada 2021 prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych w tzw. Polskim Ładzie. Nowe brzmienie zyskał m.in. art. 22c pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym amortyzacja mieszkań w 2022, podobnie jak budynków mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej nie miała być już możliwa. W myśl nowych przepisów obowiązujących od 2022 amortyzacja nieruchomości użytkowych miała pozostać jedyną możliwością na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez przedsiębiorców.

Amortyzacja mieszkań 2022 na zasadach z 2021 roku

Jak się jednak okazuje, amortyzacja mieszkania na wynajem, podobnie jak dokonywanie odpisów od budynków mieszkalnych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali nadal pozostają w mocy. Ustawodawca zdecydował się bowiem na wprowadzenie przepisów przejściowych w ustawach o PIT oraz CIT, umożliwiających amortyzowanie wyżej wymienionych nieruchomości do końca 2022 na starych zasadach. Utrzymana została zarówno stawka amortyzacji, jak i lista obiektów, które można amortyzować. Z przepisów przejściowych mogą skorzystać podatnicy, którzy przed 31 stycznia 2021 byli właścicielami nieruchomości.

Jak obliczyć amortyzację na starych zasadach?

Podatnik, którego dotyczy amortyzacja mieszkania, budynku mieszkalnego lub prawa własnościowego, przy dokonywaniu odpisu może skorzystać z jednej z trzech metod:

  • liniowej – stawka amortyzacji wynosi 1,5% w skali roku, okres amortyzacji do 66 lat i 8 miesięcy,
  • liniowej przyspieszonej – maksymalna stawka może wynieść 1,8% lub 2,1%,
  • liniowej indywidualnej z minimalną stawką 10% w skali roku.

Możliwość skorzystania z poszczególnych stawek amortyzacji regulują szczegółowe przepisy, z którymi również warto się zapoznać.

Wg. stanu prawnego na dzień 2.04.2022 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.