Jak przygotować wniosek o kredyt hipoteczny?

10 stycznia 2024

Własny dom lub mieszkanie to marzenie wielu Polaków. Dla zdecydowanej większości z nich decyzja o zakupie lub budowie nieruchomości oznacza konieczność pozyskania finansowania. Z tego artykułu dowiesz się, jak skutecznie złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, który niezmiennie stanowi najpopularniejszą formę wsparcia inwestorów, chcących spełnić marzenie o posiadaniu swoich czterech kątów. Sprawdź nasz poradnik i zobacz, co jest potrzebne przy wnioskowaniu o pożyczkę pod hipotekę.

Czym jest wniosek o kredyt hipoteczny?

Każda osoba, która chce otrzymać finansowanie na zakup mieszkania lub budowę domu, zobowiązana jest zawnioskować o pieniądze w banku, składając w tym celu odpowiedni formularz. Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego to obowiązkowy dokument, który potencjalny kredytobiorca składa wraz z kompletem załączników potwierdzających zdolność kredytową. Zawiera on podstawowe informacje na temat Twojej sytuacji materialnej oraz rodzinnej, a więc wszystkich istotnych aspektów, uwzględnianych przy ocenie zdolności kredytowej. Zdecydowana większość instytucji finansowych pozwala składać wnioski o kredyty hipoteczne na dwa sposoby: osobiście w oddziale oraz online.

Kredyty hipoteczne – jakie informacje zawiera wniosek?

Niezależnie od tego, w jakim banku chcesz pożyczyć pieniądze na zakup lub budowę nieruchomości, na formularzu należy uzupełnić podobne informacje. W zdecydowanej większości przypadków są to:

 • dane osobowe – imię i nazwisko wnioskodawcy, jego PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego itp.,
 • informacje o dochodach i zatrudnieniu – źródło dochodów, stanowisko, czas trwania zatrudnienia, miesięczny lub roczny dochód,
 • historia kredytowa – w tej części należy poinformować bank o aktualnych kredytach i zobowiązaniach, a także o pozostałych comiesięcznych wydatkach oraz ich wysokości,
 • kwota pożyczki i warunki jej spłaty – kolejną obowiązkową częścią wniosku o pożyczkę hipoteczną jest określenie wysokości wnioskowanej kwoty oraz warunków spłaty, takich jak liczba rat, ich rodzaj (rata może być stała lub zmienna) oraz oprocentowanie.

Dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny

Ubiegając się o finansowanie budowy domu lub zakupu mieszkania, musisz pamiętać, że sam wniosek nie wystarczy do uzyskania pozytywnej decyzji. W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia należy uzupełnić składane w banku wnioski o kredyt hipoteczny o wymagane przez instytucję dokumenty.

Zakup nowego mieszkania pod hipotekę

Jeśli chcesz nabyć mieszkanie od dewelopera, konieczne będzie dostarczenie do banku m.in. wypisu z centralnej ewidencji gruntów i budynków oraz odpisu z księgi wieczystej dotyczącej działki, na której budowana jest nieruchomość. Wniosek należy także uzupełnić o pozwolenie na budowę lub użytkowanie obiektu oraz o informacje o deweloperze, np. odpis z KRS.

Kredyt hipoteczny a transakcja na ryku wtórnym

W przypadku zakupu mieszkania z drugiej ręki bank upewnia się, że lokal będący przedmiotem transakcji jest pozbawiony wad prawnych. Wnioskując o kredyt hipoteczny, należy więc przedłożyć dokumenty od sprzedającego, potwierdzające jego prawo do nieruchomości, jak również odpis księgi wieczystej, tak by stan prawny właściciela nie budził żadnych wątpliwości.

Wniosek kredytowy a budowa domu

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku budowy własnego domu za pieniądze otrzymane w banku. Również tutaj kredyty hipoteczne stanowią częsty sposób finansowania inwestycji, a przy składaniu wniosku o udzielenie pożyczki bank może zażądać m.in.:

 • aktu notarialnego potwierdzającego prawa do działki,
 • pozwolenia na budowę,
 • odpisu z księgi wieczystej gruntu,
 • wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów,
 • projektu budowlanego,
 • dziennika budowy,
 • kosztorysu inwestorskiego,

lub innych dokumentów, potwierdzających prawo do realizowania inwestycji budowlanej.

Ile jest ważny wniosek o kredyt hipoteczny?

Warto pamiętać, że wstępna decyzja kredytowa ma ograniczony termin ważności, który zwykle nie przekracza 3 miesięcy. Jeśli w tym czasie wnioskodawcy nie uda się podpisać umowy kredytowej i uzyskać finansowania, wymagane może być ponowne złożenie wniosku o kredyt hipoteczny na zakup lub budowę nieruchomości.

Wg. stanu prawnego na dzień 10.01.2024 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.