Ład korporacyjny

Uchwałą nr 3177 z dnia 6 marca 2015 roku Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa przyjął jako obowiązujące w spółce “Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance spółek z Grupy MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” z wyjątkiem zasady 3.2.5. (posiadania przejrzystych zasad polityki reklamacyjnej), jako nieadekwatnej do rodzaju prowadzonej działalności.

STATUT WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA (pobierz)