Obniżenie kapitału zakładowego MS Waryński Development S.A. i wezwanie wierzycieli do zgłaszania roszczeń

29 lutego 2024

Zarząd MS Waryński Development SA informuje, iż Uchwałą nr 3 NWZ z dnia 12.02.2024 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 70.717.737 zł do kwoty 62.531.000 zł, tj. o kwotę 8.186.737 zł, przez umorzenie 8.186.737 akcji własnych.

Wzywa się wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.

Ww. ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 lutego 2024 r.