WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – MS Waryński Development S.A.

25 września 2020

MS Waryński Development S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki MS Waryński Development S.A. w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.