Czy pracownicy powrócą do pracy stacjonarnej w biurach?

22 grudnia 2021

Ostatnie 2 lata w wielu firmach upłynęły pod znakiem pracy zdalnej oraz hybrydowej. Popularność home office spowodowana jest oczywiście kolejnymi falami pandemii Covid-19. W szczytowym momencie nawet 8 milionów Polaków pracowało z domu. Jednak najnowsze badania pokazują, że praca zdalna, mimo wszystkich swoich zalet, nie jest rozwiązaniem na tyle efektywnym, by w stu procentach zastąpić model stacjonarny. Czy tryb office może zastąpić praca hybrydowa, na czym polega taki model i jak przygotować przestrzeń w biurze na powrót pracowników?

Stan epidemii a praca w biurze – co mówią badania?

Z całą pewnością, pandemia koronawirusa przyspieszyła proces przechodzenia na home office w wielu przedsiębiorstwach. W branżach, w których model zdalny sprawdził się podczas epidemii, prawdopodobnie częściowo zostanie on utrzymany, jednak raczej jako praca hybrydowa w biurze oraz w domu. Popularyzacja szczepień oraz wypracowanie procedur umożliwiających zmniejszenie ryzyka transmisji wirusa pozwalają pracodawcom coraz odważniej myśleć o powrocie do pracy stacjonarnej.

Praca zdalna po pandemii – czy pracownicy wrócą do biur?

Prowadzone w trakcie pandemii badania oraz opinie ekspertów jednoznacznie wskazują, że całkowity koniec pracy zdalnej nie nastąpi, jednak wiele zawodów nie może pozwolić sobie na kontynuowanie pracy w tym trybie w nieskończoność. Mowa tu przede wszystkim o firmach usługowych oraz produkcyjnych, gdzie praca zdalna po pandemii praktycznie straci rację bytu.

Koniec pracy zdalnej? Personel domaga się zmian

Nie oznacza to jednak, że powroty do biur odbywać się będą bez wzmożonych środków i procedur bezpieczeństwa. W badaniu pt. „Powrót firm do biura, a pandemia Covid-19”, zdecydowana większość pracowników wskazała, że istotne będą dla nich takie rozwiązania, jak m.in.:

  • zwiększenie powierzchni biurowej,
  • rezygnacja ze spotkań na żywo na rzecz wideokonferencji,
  • rotacja na stanowiskach i praca hybrydowa w biurze oraz w domu.

Należy więc spodziewać się, że prawodawcy planujący koniec pracy zdalnej, rozważać będą wdrożenie rozwiązań, które zredukują wysoki poziom stresu oraz niepewności, związany z powrotami do biur.

Praca hybrydowa – na czym polega jej przewaga nad home office?

Model hybrydowy może stanowić efektywną i bezpieczną alternatywę dla pracy wykonywanej z domu. Z jednej strony, pracownicy mogą część swoich obowiązków wykonywać w sposób zdalny, ograniczając w ten sposób stopień kontaktów. Z drugiej – regularne pojawianie się w biurze pozwala zapobiegać niekorzystnym zjawiskom związanym z home office, takim jak trudność w rozgraniczeniu pomiędzy sferą prywatną i służbową, czy brak odpowiednich warunków i narzędzi do pracy w domu.

Optymalna przestrzeń biurowa – podstawa bezpiecznej pracy po pandemii

Na uwagę zasługuje również oczekiwanie pracowników, dotyczące reorganizacji przestrzeni biurowej. Praca zdalna po pandemii, podobnie jak model hybrydowy sprawdzą się jako rozwiązanie dodatkowe, natomiast nie zastąpią tradycyjnego, stacjonarnego trybu wykonywania obowiązków. To z kolei wymagać będzie od pracodawcy rozsądnego zagospodarowania, a nierzadko również zwiększenia posiadanych zasobów powierzchni biurowej.

Wg. stanu prawnego na dzień 22.12.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.