Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – na co zwrócić uwagę?

16 października 2022

Jedną z najistotniejszych formalności przy przekazaniu lokalu mieszkalnego jest protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości. W tym wpisie tłumaczymy, co to za dokument, w jakich sytuacjach należy go sporządzić, co musi zawierać i które elementy wyposażenia mieszkania warto wpisać w protokół przekazania mieszkania. Życzymy przyjemnej lektury!

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości?

Protokół przekazania nieruchomości, potocznie określany protokołem zdawczo-odbiorczym mieszkania to dokument, potwierdzający faktyczne przekazanie lokalu mieszkalnego po zawarciu umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości na nowego właściciela. Zawiera on istotne informacje określające faktyczny stan mieszkania, jego aktualne wyposażenie, instalacje czy ewentualne usterki, stwierdzone na dzień sporządzenia protokołu. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania powinien być wykonany po zakończeniu dokładnego odbioru technicznego, ponieważ dokument ten może stanowić podstawę prawną w przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń po którejś ze stron umowy.

W jakich sytuacjach sporządza się protokół przekazania mieszkania?

Tradycyjnie, protokół przekazania mieszkania większości z nas może kojarzyć się z sytuacją, w której kupujemy nieruchomość od dewelopera. Warto jednak dodać, że dokładne odbiory techniczne lokali potwierdzone spisaniem tego rodzaju dokumentu mają miejsce nie tylko przy zakupie mieszkań na rynku pierwotnym. Inne sytuacje, w których sporządza się protokoły zdawczo-odbiorcze, to m.in.:

  • zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym,
  • wynajem mieszkania od osoby prywatnej lub pośrednika,
  • odbieranie nieruchomości od najemców po zakończeniu najmu,
  • odbiór lokalu po pracach remontowych.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania sporządza się nie tylko w sytuacji zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, ale również przy umowach najmu czy dzierżawy – wszystko po to, aby w przypadku powstania ewentualnego sporu pomiędzy wynajmującym a najemcą, możliwe było osiągnięcie porozumienia bez konieczności wkraczania na drogę sądową.

Kiedy sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Momentem właściwym do spisania protokołu przekazania mieszkania w przypadku zakupu nowego lokalu od dewelopera jest przekazanie kluczy nowym właścicielom. Wówczas mamy pewność, że bez naszej wiedzy ani zgody w nieruchomości nie zostaną już wprowadzone żadne modyfikacje, które mogłyby wpłynąć na faktyczny stan techniczny lub funkcjonalność mieszkania. Fizyczne udostępnienie nieruchomości to również właściwy moment na spisanie protokołów zdawczo-odbiorczych w przypadku transakcji na rynku wtórnym oraz wynajmu.

Protokół przekazania mieszkania – sprawdź, co powinien zawierać!

Wiedząc już, czym jest protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości i w jakich sytuacjach należy go sporządzić, warto również upewnić się co do tego, jakie informacje powinny być w nim zawarte. Oprócz daty i dokładnego adresu, a także miejsca spisania nieruchomości i danych kontaktowych, należy zadbać, by w dokumencie znalazły się m.in.:

  • numery oraz aktualne stany liczników wszystkich mediów,
  • informacje o aktualnym stanie technicznym lokalu,
  • spis instalacji, w które wyposażane jest mieszkanie,
  • wykaz ewentualnych usterek, uszkodzeń, wad,
  • zapis potwierdzający faktyczne przekazanie kluczy do mieszkania.

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – wybierz odpowiednią formę

Do protokołu warto dodać również spis niezbędnego wyposażenia, obejmujący zarówno elementy zamocowane na stałe, jak i ruchomości, np. sprzęt AGD/RTV, meble, oświetlenie, lustra oraz inne, drobniejsze przedmioty. Bardzo często dokument uzupełnia się o dokumentację zdjęciową. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania, którego wzór zazwyczaj dostępny np. na stronie internetowej, powinien również zostać precyzyjnie dopasowany do rodzaju zawieranej umowy.

Wg. stanu prawnego na dzień 16.10.2022 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.