Jak przepisać mieszkanie na dziecko?

6 lipca 2021

Przekazanie dziecku mieszkania to temat, który często rodzi wątpliwości. Jak zrobić to najniższym kosztem? Czy możliwe jest przepisanie mieszkania na dziecko jeszcze przed śmiercią rodzica? Co wybrać zamiast testamentu? Istnieją trzy sprawdzone rozwiązania przepisania nieruchomości na potomstwo – wspomniany testament, darowizna lub umowa dożywocia. Wskazujemy na czym polegają wymienione formy przeniesienia własności.

Przepisanie mieszkania na jedno z dzieci za pomocą testamentu

Popularną formą przeniesienia własności nieruchomości na dziecko jest sporządzenie testamentu. Rozwiązanie to ma jedną, bardzo istotną cechę – mieszkanie zmieni właściciela dopiero po śmierci spadkodawcy. Testament najlepiej przygotować w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym można wskazać konkretnego członka rodziny (w tym przypadku jedno z dzieci), które otrzyma na własność nieruchomość. Pozostałe składniki majątku zostaną rozdysponowane według odrębnych zapisów lub zasad ustawowego dziedziczenia. Co ważne – testament można w każdej chwili unieważnić poprzez jego zniszczenie lub sporządzenie nowego.

Przepisanie mieszkania na dziecko w formie darowizny lub dożywocia

Jeśli zależy nam na przeniesieniu własności nieruchomości jeszcze za naszego życia, możemy zdecydować się na darowiznę lub umowę dożywocia. Skupmy się najpierw na pierwszej wymienionej formie.

Darowizna nie jest skomplikowanym rozwiązaniem, ale przepisanie mieszkania na jedno z dzieci tym sposobem wymaga sporządzenia aktu notarialnego. To umowa, na którą muszą zgodzić się obie zainteresowane strony. Najpierw należy oszacować wartość nieruchomości (od tego zależy wysokość opłat), a następnie przygotować niezbędne dokumenty (podstawa nabycia mieszkania, odpis z księgi wieczystej) i udać się do notariusza. Co istotne, darowizna może zostać zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Dodatkowej opłaty nie ponosi się w przypadku przepisywania nieruchomości na małżonka, rodzeństwo, rodziców, dziadków, pasierba, wnuki czy właśnie dzieci. Warto jednak pamiętać o tym, że mieszkanie przepisane na dziecko w formie darowizny może wpłynąć na wysokość ewentualnego spadku.

Z kolei umowa dożywocia to forma przeniesienia własności mieszkania na dziecko w zamian za określone w umowie świadczenia. Wymaga ona pewnego rodzaju odpłatności – dziecko powinno zapewnić rodzicom dach nad głową, wyżywienie, ubrania, pomoc podczas choroby oraz zorganizować pogrzeb na własny koszt. Umowa dożywocia jest przygotowywana w formie aktu notarialnego. Może zostać podpisana wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przeciwieństwie do darowizny, nie będzie brana pod uwagę w przypadku ustalania zachowku.

Przepisanie mieszkania na dziecko koszty notariusza i podatków

Koszty związane z podatkami i opłatami to istotna kwestia w przypadku przenoszenia własności nieruchomości na dzieci. Najbardziej optymalne pod względem finansowym będzie sporządzenie testamentu. Za podstawową formę tego dokumentu u notariusza zapłacimy 50 zł. Do tej sumy należy doliczyć koszty odpisów oraz VAT. W przypadku darowizny trzeba wziąć pod uwagę taksę notarialną zależną od wartości nieruchomości, podatek VAT, opłatę sądową oraz wypis aktu notarialnego. Przepisując mieszkanie na dziecko z wykorzystaniem darowizny zwykle nie ponosi się kosztów podatku od spadków i darowizn. Pod tym względem różni się umowa dożywocia – wymagane jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Wg. stanu prawnego na dzień 06.07.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.