Jakie czynniki mają wpływ na efektywność w pracy

4 października 2022

Każda firma jest nastawiona na osiąganie zysku i nieustanny rozwój, który okazuje się możliwy wyłącznie dzięki solidnej pracy. Na jej wydajność składają się rozmaite elementy, o których należy pamiętać, aby zadbać o odpowiednią produktywność pracowników. Dlatego warto pamiętać o tym, co wpływa na efektywność pracy, aby nie tylko utrzymać wysokie zyski przedsiębiorstwa, lecz również je powiększać. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych elementów mających ogromny wpływ na wydajność pracowników, zarówno umysłowych, jak i fizycznych.

Temperatura i wilgoć pomieszczeń

Zapewnienie odpowiedniej temperatury pracownikom ma ogromny wpływ na efekty ich pracy. W zbyt ciepłym wnętrzu pracownicy umysłowi będą mniej wydajni, ponieważ staną się ospali i spadnie ich koncentracja oraz skupienie uwagi. Podobnie osoby pracujące fizycznie będą szybciej się męczyły i wykonywały mniej precyzyjnie swoje zadania w zbyt gorących pomieszczeniach. Należy również zadbać o właściwą wilgotność powietrza. Jest ona możliwa wyłącznie dzięki regularnym wietrzeniom, właściwej wentylacji i systematycznemu odgrzybianiu klimatyzacji.

Hałas i oświetlenie

W zbyt zaciemnionym i głośnym pomieszczeniu pracownicy pracują nie tylko wolniej, lecz również mniej dokładnie. Częściej popełniają błędy i pomyłki, a zadania są wykonywane mniej precyzyjnie. Dlatego należy w sposób szczególny zadbać o właściwe oświetlenie oraz ciszę. Nadmiar hałasu można zredukować za pomocą rozmaitych ścianek, drzwi i innych elementów wygłuszających w przestrzeni biurowej. Natomiast na pracy fizycznej często niezbędne okazuje się zastosowanie osłon na urządzeniach oraz słuchawek na uszy.

Właściwe wyposażenie i organizacja stanowiska pracy

Wydajna praca jest możliwa tylko dzięki zapewnieniu odpowiedniego stanowiska pracy. Urządzenia, narzędzia i inne elementy niezbędne do wykonywania powierzonych zadań pracownikowi powinny spełniać wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz być wykonane z wysokiej jakości materiałów. Każde stanowisko musi zapewniać bezpieczeństwo, ergonomię i komfort wykonywanych zadań.

Jeśli chodzi o czynniki wpływające na efektywność w pracy w biurze, to wysokość blatu biurka powinna zostać dostosowania do wzrostu pracownika. Podobnie krzesło musi gwarantować zajęcie właściwej postawy nieobciążającej kręgosłupa oraz stawów. Należy również dostosować odległość monitora komputera od oczu w taki sposób, aby nie była zbyt blisko ani za daleko. Jeżeli chodzi o czynniki wpływające na efektywność pracy fizycznej, to stanowisko powinno posiadać wszelkie zabezpieczenia i osłony w szczególności na różnego rodzaju taśmach produkcyjnych.

Przyjazna atmosfera i warunki w pracy

Środowisko w pracy i pozytywne relacje między pracownikami mają ogromny wpływ nie tylko na produktywność, lecz również wysoką jakość wykonywanych zadań. Przyjazna atmosfera w zakładzie i świetny klimat znacznie zwiększają efektywność nawet najcięższej pracy.

Pozytywne relacje w zespole, bony motywacyjne, atrakcyjny system premiowy oraz pakiet socjalny, wyjazdy integracyjne, dostęp do wody pitnej i bezpłatnej kawy, oraz herbaty w kuchni zakładowej to wszystko wpływa na fakt, iż pracownicy chętniej przychodzą do takiego miejsca oraz wykonują powierzone im zadania.

Ponadto, jeżeli chodzi o czynniki wpływające na efektywność w pracy, niezwykle ważna okazuje się czystość we wszystkich pomieszczeniach, zarówno biurowych, produkcyjnych, handlowych, socjalnych, jak i sanitarnych. Ład i porządek korzystnie wpływają na koncentrację oraz skupienie uwagi na wykonywanych czynnościach, a także na dobre samopoczucie.

Atrakcyjna ścieżka rozwoju zawodowego

Nie ma lepszej motywacji dla pracownika jak perspektywa awansu i nieustannego rozwoju zawodowego. Możliwość kształcenia się ustawicznego, uczestnictwa w licznych szkoleniach, kursach, webinarach, konferencjach, studiach podyplomowych, wyjazdach studyjnych, sympozjach, panelach dyskusyjnych, a także targach branżowych znacznie podwyższa efektywność pracowników. Zdobywają oni nie tylko dodatkową wiedzę i umiejętności, lecz również mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje zawodowe.

Wg. stanu prawnego na dzień 4.10.2022 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.