5 wskazówek przy odbiorze mieszkania od dewelopera

22 lipca 2022

Nabywając mieszkanie na rynku pierwotnym, masz prawo oczekiwać nienagannego stanu technicznego oraz spełnienia przez dewelopera wszystkich warunków umowy. Czynnością, która pozwala sprawdzić standard wykonania lokalu przed odebraniem kluczy, jest odbiór techniczny mieszkania. W jaki sposób się do niego przygotować i na które elementy zwrócić szczególną uwagę? Odpowiadamy na najważniejsze pytania na temat tego, jak odebrać mieszkanie od dewelopera!

Techniczny odbiór mieszkania: jaki jest jego cel?

Podstawowym celem przeprowadzani odbiorów technicznych nieruchomości jest upewnienie się, że stan wykończenia lokalu odpada zapisom zawartym w umowie. Dokładne sprawdzenie lokalu pozwala stwierdzić czy deweloper wywiązał się ze swoich zobowiązań oraz wskazać ewentualne usterki, które zgodnie z prawem powinny zostać usunięte przed przekazaniem kluczy do mieszkania.

Jak odebrać mieszkanie od dewelopera? 5 praktycznych porad!

Wiele osób zastanawia się, jak przygotować się do takiej inspekcji i co sprawdzić przy odbiorze mieszkania, aby realnie ocenić jakość przeprowadzonych przez wykonawcę prac. Poniżej umieściliśmy 5 naszym zdaniem najistotniejszych kwestii, które warto uwzględnić, przygotowując się do odebrania nieruchomości w stanie deweloperskim.

1. Kiedy wykonać odbiór techniczny mieszkania?

Zanim przejdziemy do tego, jak odebrać mieszkanie od dewelopera, warto wspomnieć o warunkach, w jakich powinno się wykonać przegląd nieruchomości. Wybierz pogodny, słoneczny dzień – naturalne światło lepiej wyeksponuje ewentualne błędy i niedociągnięcia. W pochmurne dni nawet przy najlepszym oświetleniu możesz nie zobaczyć nierówności, rys na ścianach czy śladów wilgoci.

2. Co sprawdzić przy odbiorze mieszkania?

Odpowiedź brzmi: wszystko, co wpływa na bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność lokalu! Wykonując odbiór techniczny mieszkania, należy w szczególności skupić się na takich elementach jak:

  • piony i poziomy – za pomocą poziomicy lub kątownika sprawdzisz, czy ściany oraz podłogi są równe i czy schodzą się pod kątem prostym w narożnikach. Tynk nie może być porysowany, odpadać ani nosić znamion wilgoci,
  • stolarka okienna i drzwiowa – upewnij się, że liczba, rozmieszczenie, ale także materiały wykonania okien oraz drzwi odpowiadają zapisom projektu budowlanego,
  • instalacja elektryczna – w szczególności sprawdź liczbę gniazdek oraz ich rozplanowanie, a także czy we wszystkich punktach przepływa prąd,
  • instalacja wodna – upewnij się, czy w mieszkaniu znajduje się odpowiednia liczba dopływów oraz odpływów wody,
  • jakość wykonania części wspólnych – klatki schodowej, piwnicy, korytarza oraz pomieszczeń gospodarczych (np. garażu),
  • sposób podłączenia wyposażenia, armatury łazienkowej, jakość wykonania okładzin – jeśli kupujesz mieszkanie pod klucz.

3. Odbiór mieszkania od dewelopera: samemu czy ze wsparciem?

Wiele osób zastawia się, czy odbiór techniczny mieszkania lepiej wykonać samodzielnie, czy korzystając z pomocy fachowca? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, lepiej zapewnić sobie wsparcie doświadczonego budowlańca lub osoby posiadającej uprawnienia architektoniczne.

4. Co zrobić, jeśli w trakcie odbioru znajdziemy usterkę?

W sytuacji, gdy odbiór mieszkania od dewelopera wykaże nieprawidłowości, nie należy podpisywać końcowego protokołu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich istotnych wad oraz nieścisłości z projektem w terminie do 30 dni od zgłoszenia usterki.

5. Jakie formalności wiążą się z odbiorem nieruchomości?

Wiesz już, co sprawdzić przy odbiorze mieszkania, teraz pora na kwestie formalne. Dokumenty, które powinny pojawić się przy odbieraniu nieruchomości to przede wszystkim protokół przekazania i odbioru technicznego, ale również gwarancja na lokal oraz dokumentacja powykonawcza czy instrukcja użytkowania mieszkania i poszczególnych elementów jego wyposażenia.

Odbiór mieszkania – kiedy przekazanie kluczy?

Pamiętaj, że protokół odbioru technicznego, a protokół przekazania kluczy do mieszkania to dwa oddzielne dokumenty. Klucze powinny zostać przekazane dopiero w momencie, gdy wykonawca usunie ewentualne usterki, które wykazał odbiór mieszkania od dewelopera.

Wg. stanu prawnego na dzień 22.07.2022 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.