Czym jest mieszkanie w abonamencie?

20 lipca 2021

Rynek mieszkań pod wynajem przechodzi ciągłą metamorfozę, dopasowując się do rosnącego tempa życia zawodowego i potrzeby większej przewidywalności ofert. Mieszkanie w abonamencie to nowy trend na polskim rynku, który według prognoz ekspertów ma szansę na stały wzrost na przestrzeni kolejnych lat. Na czym polega tego typu oferta i jakie zasady łączą się z taką formą wynajmu?

Mieszkanie w abonamencie – nowy sposób na wynajem

Dotychczas rynek usług długookresowego wynajmu mieszkań dominowały oferty osób prywatnych, które udostępniały lokal mieszkalny w zamian za miesięczną opłatą. Istnieją w Polsce także firmy zajmujące się wynajmem mieszkań, jednak skala tej działalności jest wciąż nieporównywalna z biznesami za zachodnią granicą Polski. Na przestrzeni ostatnich kilku lat sytuacja ta ulega zmianie, a życie gospodarcze zyskało nowy podmiot oferujący usługi wynajmu – przedsiębiorstwa posiadające na własność nawet kilka tysięcy mieszkań, w pełni umeblowanych i przeznaczonych wyłącznie na długookresowy wynajem.

Mieszkanie w abonamencie, o którym tutaj mówimy, to specyficzny model wynajmu mieszkania od firmy będącej właścicielem całego budynku. Do obowiązków firmy-właściciela należy wyposażenie lokali we wszelkie niezbędne sprzęty. Umowa najmu podpisywana jest na czas nieokreślony, a w interesie obu stron leży jej jak najdłuższa kontynuacja. Oczywiście strona wynajmująca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę z zachowaniem wskazanego okresu wypowiedzenia. Czym zatem różni się mieszkanie w abonamencie od tradycyjnych ofert prywatnych? Otóż mieszkanie na abonament stanowi lokal wybudowany specjalnie do tego celu. Nie ma zatem obaw, że zmiana sytuacji życiowej właściciela zmusi go do wypowiedzenia umowy i zmuszenia najemcy do poszukiwania innego mieszkania. W przypadku mieszkań abonamentowych taka sytuacja praktycznie się nie zdarza, a jedynym motywem zerwania umowy przez firmę wynajmującą lokale może być rażące naruszenie zapisów umowy ze strony najemcy.

Mieszkanie na abonament – wady i zalety

Mieszkanie na abonament to wciąż nowy sposób wynajmu na rynku. Obecnie w Polsce zbudowano około 5000 takich lokali, zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu czy Łodzi. Niemal pełne obłożenie pokazuje ogromne zainteresowanie tego typu usługami, z których korzystają przede wszystkim ludzie młodzi, poszukujący jak największej niezależności. Mieszkanie na abonament daje poczucie wolności w decydowaniu o sobie, jak również dużą dozę anonimowości. Ogromną zaletę stanowi uregulowanie kwestii remontowych, które zostają wykonywane niemal natychmiast przez właściciela. Cesja obowiązku bieżącego utrzymania na rzecz właściciela dotyczy nie tylko zewnętrznych terenów budynku, lecz także każdego mieszkania wraz z wyposażeniem. Klarowne procedury zgłaszania usterek przyspieszają cały proces, nie wymagając żmudnych negocjacji na linii właściciel – najemca.

Wadą mieszkań na abonament pozostaje ich wciąż niewielka dostępność, ograniczona do największych miast w Polsce. Dynamiczny rozwój rynku usług mieszkaniowych pozwala jednak przypuszczać, że w najbliższym czasie podaż zrówna się z popytem, czyniąc mieszkanie w abonamencie dostępnym dla każdego.

Wg. stanu prawnego na dzień 20.07.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.