ATOL w Dolne Miasto Gdańsk – co obejmuje koncepcja rewitalizacji?

19 marca 2021

Na rewitalizację jednej z najstarszych i najważniejszych historycznych dzielnic Gdańska – Dolnego Miasta, ma zostać przeznaczonych blisko 277 milinów złotych. Miejska koncepcja modernizacji przewiduje m.in. inwestycje w tereny zielone, drogi, nowe oświetlenie i elementy małej architektury.

Ma obejmować także starą zajezdnię tramwajową, budowę chodników i ścieżek oraz wzniesienie nowej zabudowy na łącznie 11-hektarowym obszarze. Ambicją włodarzy miasta jest uczynienie Dolnego Miasta reprezentacyjną wizytówką stolicy Pomorza, na wzór krakowskiego Kazimierza. Ma to być więc miejsce przyjazne do życia, oferujące wszystkie niezbędne usługi, jednocześnie nawiązujące do swojej bogatej tradycji historycznej.

Idea rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku jest ciekawa z wielu powodów. Po pierwsze, jest ona realizowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto Gdańsk wniosło do projektu gminne nieruchomości, natomiast partner prywatny zobowiązał się do zrealizowania na nich określonych w koncepcji modernizacji, celów publicznych, mających w przyszłości służyć mieszkańcom tej części miasta.

Ważny aspektem rewitalizacji będzie również zagospodarowanie terenów wzdłuż Nowej Motławy, ze szczególnym uwzględnieniem remontu ulicy Dobrej. Wzdłuż nabrzeża powstanie nowy ciąg pieszy z zejściami do wody. Rewitalizacja obszaru Gdańsk Dolne Miasto przewiduje także część komercyjną. W jej ramach, w obszarze ulic Toruńskiej, Jałmużniczej i Kamiennej Grobli powstać ma zabudowa mieszkaniowo-usługowa, inspirowana stylem zabytkowych kamienic z przełomu XIX i XX wieku. Warto również dodać, że łącznie aż 5,5 ha terenu zostanie przeznaczone pod zieleń, wypoczynek i rekreację, co uczyni Dolne Miasto Gdańsk miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Wilcza 1 – nowy adres na mapie Dolnego Miasta w Gdańsku

Do przyjętej i realizowanej przez urząd miejski koncepcji rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku nawiązują również inwestycje mieszkaniowe w centrum miasta. Przykładem takiej korelacji jest zrealizowany przez nas projekt Atol, znajdujący przy ulicy Wilczej 1, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, zaledwie kilka kroków od stacji SKM Śródmieście. To wysoce funkcjonalny i nowoczesny budynek wkomponowany w architekturę ulicy Rzeźnickiej oraz Wilczej.

Warto w tym miejscu dodać, że Atol to nie tylko inwestycja mieszkaniowa, ale również modernizacja położonej w jej pobliżu drogi dojazdowej, co jeszcze ściślej wiąże nasz projekt deweloperski z miejską koncepcją renowacji.

Wg. stanu prawnego na dzień 19.03.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.