Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania w 2021 roku?

27 września 2021

Zakup mieszkania pod wynajem to coraz powszechniejsza praktyka lokowania kapitału inwestycyjnego. Dziś po to rozwiązanie często sięgają już nie tylko firmy, ale i osoby prywatne. Jeszcze przed podpisaniem pierwszej umowy z najemcami warto przemyśleć kilka kwestii. Jedną z nich jest sprawa opodatkowania przychodu – część zysków z inwestycji w nieruchomość należy oddać urzędowi skarbowemu. Ile aktualnie wynosi podatek od wynajmu mieszkania? Którą formę rozliczania wybrać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Podatek od wynajmu mieszkania 2021 a dwie możliwości rozliczania

Wszyscy podatnicy, który nie prowadzą działalności gospodarczej, a zdecydują się na wynajem posiadanego mieszkania, mają do wyboru dwie formy opodatkowania – rozliczenie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Formy te znacząco się od siebie różnią – mają swoje wady i zalety, wpływające nie tylko na wysokość samego podatku. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, który sposób rozliczania jest lepszy. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, dlatego wyboru należy dokonać dopiero po zapoznaniu się z aktualnymi informacjami na temat każdej z form opodatkowania.

Wynajem mieszkania 2021 – rozliczenie na zasadach ogólnych

W tym przypadku mamy do czynienia ze stawką podatku w wysokości 17% dla dochodu, który w skali roku nie przekracza 85 528 zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty. Od razu można zauważyć, że stawki te będą wyższe niż na ryczałcie. Istotny jest jednak fakt, że opodatkowaniu podlega sam dochód, czyli suma, która zostaje po odliczeniu wszystkich kosztów jego uzyskania. Podatek od wynajmu mieszkania jest więc naliczany od niższej kwoty, co w wielu sytuacjach może być korzystnym rozwiązaniem.

Często pada pytanie o to, co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu z wynajmu nieruchomości. Przede wszystkim kosztem uzyskania przychodu będzie czynsz dla wspólnoty oraz opłaty za media. Jako koszt potraktować można również ubezpieczenie,  wszelkie wydatki związane z remontem, wyposażeniem lub modernizacją mieszkania oraz odsetki od raty kredytu, jeśli w ten sposób została zakupiona dana nieruchomość. Warto pamiętać, że rozliczenie na zasadach ogólnych uprawnia do skorzystania z kwoty wolnej od podatku – aktualnie jest to 8000 zł.

Podatek od wynajmu mieszkania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybierając rozliczenie za pomocą ryczałtu, zapewniamy sobie niższą stawkę podatku (8,5% dla dochodu do wysokości 100 tys. zł i 12,5% powyżej tej kwoty), ale jednocześnie tracimy możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu oraz korzystania z kwoty wolnej od podatku. Z powodu tego pierwszego ograniczenia warto zadbać, aby to najemca był zobowiązany do pokrywania opłat za czynsz i media w mieszkaniu. Wtedy też nasz przychód nie zostanie niepotrzebnie powiększony, co wpłynęłoby na wyższą kwotę podatku.

Należy zaznaczyć, że najnowsze zmiany w prawie obejmują właśnie ryczałt i podatek od wynajmu mieszkania. 2021 rok wiązał się z wprowadzeniem przepisu, dzięki któremu tę formę rozliczenia dochodów można wybrać będąc nie tylko osobą fizyczną, ale i prowadząc działalność gospodarczą. W poprzednich latach przedsiębiorcy, wynajmujący nieruchomości, mogli rozliczać się wyłącznie na zasadach ogólnych lub stawce liniowej.

Podatek od wynajmu mieszkania 2021 do kiedy termin opłaty?

Decydując się na wynajem mieszkania w 2021 r., nie trzeba informować o tym urzędu skarbowego i to bez względu na formę opodatkowania. Wystarczy opłacać zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca, następującego po uzyskaniu przychodu, na posiadany mikrorachunek podatkowy. Co istotne, w przypadku zasad ogólnych, należy zachować wszystkie dowody poniesionych kosztów, które zostały odliczone (np. rachunki, paragony czy faktury), a na koniec roku podatkowego dokonać rozliczenia w ramach PIT-36. Tutaj skala podatkowa różni się od ryczałtu – ta druga forma opodatkowania wymaga złożenia dodatkowej deklaracji PIT-28 (trzeba to zrobić do 1 marca danego roku).

Wg. stanu prawnego na dzień 27.09.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.