Jak obliczyć czynsz za mieszkanie własnościowe?

28 lipca 2021

Kwestie regulacji czynszowych mają bezpośredni wpływ na miesięczne obciążenie domowego budżetu. W połączeniu z ratą za kredyt hipoteczny, stają się znaczącym składnikiem wydatków każdego gospodarstwa domowego. Prześledźmy zatem strukturę wydatków na opłaty czynszowe, koncentrując się na elementach, które wpływają na czynsz za mieszkanie.

Czynsz za mieszkanie – jakie opłaty zawiera?

W powszechnym rozumieniu czynsz za mieszkanie własnościowe stanowi sumę opłat uiszczanych do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Poszczególne składniki czynszu dotyczą regulacji zobowiązań wobec samej spółdzielni z tytułu opłaty administracyjnej, funduszu remontowego, ogrzewania, utrzymania parkingów i terenów zielonych na osiedlu. Czynsz za mieszkanie bardzo często zawiera również opłatę za wywóz śmieci zależną od liczby osób zamieszkujących dany lokal, a także zaliczkę na zużycie wody.

Zastanawiając się, jak obliczyć czynsz za mieszkanie, musimy uwzględnić zarówno powszechnie znane stawki za wywóz śmieci czy doprowadzenie wody, jak i ustalane indywidualnie opłaty wspólnotowe. Czynsz za mieszkanie własnościowe we wspólnocie mieszkaniowej pozostaje w zakresie kompetencji zarządu. Warto tutaj zaznaczyć, że nie zawsze wysoki czynsz niesie jednoznacznie negatywne konotacje. Czynsz za mieszkanie stanowi również wypadkową jakości obsługi mieszkańców. Oceniając daną wspólnotę mieszkaniową, warto zwrócić uwagę na stan zagospodarowania przestrzeni osiedlowej. W czynszu widoczne będą także opłaty za ogrzewanie. Korzystając z miejskiej sieci grzewczej, opłaty za czynsz będą wyższe niż w przypadku lokali z indywidualnym ogrzewaniem gazowym, jednak w ostatecznym rozrachunku koszt użytkowania mieszkania okaże się mniejszy.

Jak obliczyć czynsz za mieszkanie?

Mając na uwadze ilość możliwych wersji opłat czynszowych, podanie jednoznacznego przepisu na kalkulację wysokości czynszu mijałoby się z celem. Sam wywóz nieczystości podlega wahaniom zależnym od polityki danej gminy. Niektóre gminy przyjmują stawkę ryczałtową, inne ustalają opłaty zależne od liczby mieszkańców. Nie unikniemy opłat za administrowanie osiedlem i wykonywanie prac konserwacyjnych. Poszukując skutecznego sposobu, jak obliczyć czynsz za mieszkanie, musimy uwzględnić koszty ewentualnych napraw systemu wentylacyjnego, pieca grzewczego, domofonów czy wszelkich innych elementów wyposażenia budynku.

Spółdzielnie mieszkaniowe posiadają rozbudowany sztab pracowników, których pensje nie biorą się z powietrza. Za utrzymanie spółdzielni płacą mieszkańcy, a odpisy czynszowe na cele wynagrodzeń dla pracowników rozkładają się po równo pomiędzy wszystkich lokatorów. Samodzielne obliczenie czynszu za mieszkanie daje pełną świadomość co do struktury wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu mieszkalnego. Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe bardzo często wysyłają do mieszkańców informacje o składnikach opłaty czynszowej. Użytkownicy mieszkań mają wówczas pełną świadomość kosztów, jakie będą musieli ponieść w poszczególnych obszarach życia lokatorskiego.

Wg. stanu prawnego na dzień 28.07.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.