Jaki wkład własny do kredytu hipotecznego jest obecnie wymagany?

5 maja 2021

Chcąc ubiegać się pożyczkę na zakup mieszkania, domu lub innego, dowolnego lokalu, warto zabezpieczyć odpowiednie środki, które posłużą jako wkład własny do kredytu hipotecznego. Im wyższy będzie nasz udział, tym większą sumę uda się pożyczyć w banku. Ile wynosi minimalna wartość wkładu własnego w 2021 roku i czy banki honorują wyłącznie środki pieniężne? Wyjaśniamy wszystkie kluczowe zagadnienia.

Kredyt hipoteczny a wkład własny

Wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji S spowodowało, że obecnie banki od każdego klienta, który stara się o kredyt mieszkaniowy, wymagają wkładu własnego. Wymóg ten stanowi również dla instytucji finansującej budowę lub zakup domu bądź mieszkania formę dodatkowego zabezpieczenia i ochrony własnych interesów. W praktyce oznacza to, że wnioskując o kredyt hipoteczny, zgromadzenie wkładu własnego staje się obowiązkowe, niezależnie do tego, w jakim banku chcemy pożyczyć pieniądze.

Funkcja wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym

Ustalenie i respektowanie zasady obowiązkowego, minimalnego progu wkładu własnego pozwala bankom udzielać kredytów obarczonych mniejszym ryzykiem. Jednocześnie, analiza wkładu klienta stanowi istotny czynnik przy weryfikacji sytuacji materialnej oraz zdolności kredytowej wnioskodawcy. Jeśli osoba ubiegająca się o kredyt nie posiada odpowiednich oszczędności lub innych składników majątku, może zachodzić obawa, że nie będzie w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania. Dobrą wiadomością jest z pewnością fakt, że inna nieruchomość jako wkład własny również jest honorowana przez banki, podobnie jak środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub składniki majątku pochodzące z darowizny.

Ile wynosi minimalny wkład własny do kredytu hipotecznego w 2021 roku?

Chyba każdy, kto planuje złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, zastanawia się, jakiego wkładu własnego wymagają obecnie banki. W zdecydowanej większości przypadków jego minimalna wartość kształtuje się na poziomie 20% wartości nieruchomości, na którą chcemy pozyskać finansowanie.

Obecnie bardzo trudno znaleźć bank, który udzieli kredytu mieszkaniowego pod wkład własny w wysokości 10% wartości lokalu. Zazwyczaj skorzystanie z opcji obniżonego wkładu własnego wymaga jego ubezpieczenia. W praktyce wygląda to tak, że kredytobiorca wpłaca do banku kwotę 10-procentowego wkładu własnego, natomiast brakujące 10% zabezpiecza ubezpieczyciel na mocy zawartej umowy. Jej kosztami obciążony zostaje klient banku, a więc osoba ubiegająca się o kredyt.

Brak zgody na warunki polisy ubezpieczeniowej najczęściej oznacza odmowę udzielenia kredytu. W takiej sytuacji ostatnią szansą na otrzymanie finansowania będzie wyłącznie udokumentowany 20-procentowy wkład własny do kredytu hipotecznego.

Darowizna jako wkład własny

Jeżeli nie dysponujemy oszczędnościami w kwocie wystarczającej na pokrycie wkładu, możemy na jego poczet zaliczyć środki otrzymane w ramach darowizny. Najlepiej, jeżeli będzie ona pochodzić od najbliższej rodziny – wówczas nie podlega opodatkowaniu od spadków i darowizn. Otrzymanie majątku od bliskich możemy potwierdzić w banku, najlepiej przedstawiając potwierdzenie przelewu.

Środki na IKE/IKZE a wkład własny

Jeśli ubiegamy się o kredyt hipoteczny, a wkład własny przerasta nasze możliwości, możemy zaliczyć na jego poczet także środki znajdujące się na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia. Wszystko dlatego, że banki promują każdą formę oszczędności, ceniąc sobie klientów, którzy w odpowiedzialny sposób gromadzą środki na swoją przyszłość.

Inna nieruchomość jako wkład własny

Problemów z uzyskaniem kredytu nie powinniśmy mieć również wtedy, gdy dysponujemy inną nieruchomością lub działką pod budowę domu. W tej ostatniej sytuacji bank może zaliczyć do wartości wkładu własnego również prace wykonane na gruncie lub zgromadzone na nim materiały budowane. W ten sposób inna nieruchomość jako wkład własny stanowi jedną z najczęściej wybieranych metod spełnienia tego wymogu.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Osoby zastanawiające się, czy da się uzyskać kredyt mieszkaniowy bez własnego wkładu, muszą niestety pogodzić się z faktem, iż obecnie jest to w praktyce niemożliwe. Co więcej, zdecydowana większość banków żąda posiadania środków stanowiących równowartość minimum 20% wartości lokalu. Oczywiście w dalszym ciągu warto porównywać ze sobą jak najwięcej ofert różnych instytucji, gdyż każda z nich może zaproponować indywidualne warunki lub promocje, które pozwolą choćby minimalnie obniżyć wysokość wkładu własnego.

Wg. stanu prawnego na dzień 05.05.2021 roku. Zamieszczone informacje nie stanowią opinii prawnej.