Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem Grupy Waryński, jak i pozostałych spółek MARS Real Estate, jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.