Historia firmy

1833

To były dawne czasy, gdy warszawska dzielnica Wola rozpoczynała swą przemysłową karierę. W roku 1833 rzemieślnik Sebastian Bańkowski wybudował przy ulicy Kolejowej warsztat kotlarski.

1882

W roku 1882 warsztat odkupiła firma „Borman i Szwede”, która rozbudowała zakład i rozpoczęła produkcję maszyn rolniczych (nagroda na wystawie światowej w Paryżu), kotłów ogrzewczych, lokomobil i akcesoriów.

1920- 1935

W 1920 roku zakład zatrudniający 300 pracowników odkupiła „Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów”. Od tego czasu rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju zakładów, które już wkrótce zatrudniały ok. 1800 pracowników, wykonujących m.in. remonty parowozów. W 1933 roku robotnicy odkupili fabrykę budowy parowozów od dotychczasowych właścicieli, a w 1935 roku nastąpiło przejęcie zakładów przez Spółkę Akcyjną Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich. Produkowano głównie dla potrzeb Polskich Kolei Państwowych, rozpoczął się eksport parowozów wąskotorowych oraz kotłów do parowozów do ZSSR i Turcji.

1939

W okresie okupacji rozwój zakładów został całkowicie zahamowany. W czasie Powstania Warszawskiego zakłady zostały zburzone w 90%, dzieląc los Warszawy i jej mieszkańców.

1945

Ich odbudowę rozpoczęto już w styczniu 1945 roku, a zaledwie pół roku później uruchomiono produkcję.

1949

W 1949 roku zakłady przyjęły nazwę „Warszawskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych”. Produkowano w nich wówczas żurawie wieżowe, kotły ogrzewcze i przenośniki taśmowe.

1952

W 1952 roku nazwę przedsiębiorstwa zmieniono na „Warszawskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych im. Ludwika Waryńskiego”, a rok później rozpoczęto produkcję koparek w oparciu o pochodzącą z ZSRR dokumentację.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zarówno produkcja jak i eksport koparek wykazywały nieustanny wzrost.

W okresie Polski Ludowej, poprzez produkcję maszyn i urządzeń niezbędnych dla prac ziemnych i budowlanych, Waryński uczestniczył w odbudowie stolicy i całego kraju.

1991

W 1991 roku nastąpiło przekształcenie Zakładów Koparek i Hydrauliki Bumar-Waryński w spółkę akcyjną pod firmą Bumar-Waryński S.A.

2001

W 2001 roku, ze względu na brak konkurencyjnej rynkowo oferty, produkcja maszyn budowlanych pod marką Waryński została zakończona.

2011-2012

31 stycznia 2011 r. zmieniono nazwę firmy na Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

W pierwszej połowie 2012 roku, po kilku latach przekształceń, ostatecznie zamknięta została działalność produkcyjna, a aktywność spółki została skoncentrowana na działalności deweloperskiej i zarządzaniu nieruchomościami.

2013

Rozpoczęcie procesu przygotowania dwóch projektów mieszkaniowych (Stacja Kazimierz – 6 budynków i Miasto Wola – 9 budynków) oraz inwestycji biurowej EQlibrium, realizowanych przez Grupę Waryński na warszawskiej Woli.

2016

31 grudnia – zakończenie budowy EQ, oddanie budynku do użytkowania i zakończenie procesu komercjalizacji.

2018

Początek realizacji projektów EQlibrium 2 w Warszawie i ATOL w Gdańsku.

2019

Zakończenie budowy części (praktycznie całości) inwestycji Miasto Wola i Stacja Kazimierz. Początek budowy inwestycji EQ2 w Warszawie i ATOL w Gdańsku.

W zainteresowaniu jest budowa mieszkań na terenie dawnego Fortu Bema.