CSR

To, co jako przedsiębiorca, możemy dać społeczeństwu najważniejszego, to swój czas, zaangażowanie i doświadczenie. Pieniądze są ważne, ale to za mało

Jesteśmy przekonani, że jako stabilna i odpowiedzialna firma mamy zobowiązania wobec otoczenia, w którym działamy. Dlatego wspieramy oraz inicjujemy szereg działań społecznych i kulturalnych prowadzonych na terenie Warszawy i nie tylko. Z pełnym zaangażowaniem poświęcamy się również działalności charytatywnej – w poprzednim roku Zarząd Waryński S.A. zdecydował o ufundowaniu Indeksu Sukcesu podopiecznej Stowarzyszenia Wiosna w ramach programu Akademia Przyszłości.

Ogromne znaczenie ma dla nas także wspomaganie inicjatyw sportowych, dlatego włączamy się w ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Jednym z nich jest udział w projekcie „Przywracamy blask koszykówce kobiet w Stolicy” realizowanym przez SKK Polonia Warszawa. Działania te przerodziły się w regularny sponsoring koszykarskiego klubu oraz aktywne kibicowanie „naszej” drużynie podczas sezonowych rozgrywek. Inicjujemy także różnego rodzaju challenge oraz wydarzenia rekreacyjno-sportowe dla swoich Pracowników, bo jak wiadomo, sport to zdrowie! A my dbamy o cały nasz zespół.


Otoczenie, w którym spędzamy 8 h dziennie, to nie tylko miejsce pracy – to otoczenie, które wpływa na nasze dobre samopoczucie i pozytywny nastrój

Wierzymy, że praca, tak jak życie prywatne, powinna przynosić satysfakcję, rozwijać i sprawiać przyjemność. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, atrakcyjnego i stymulującego do rozwoju miejsca pracy.

Dlatego podejmujemy szereg działań prośrodowiskowych, które wpływają na dobre samopoczucie pracowników Spółki oraz ludzi przebywających w otoczeniu biurowców. Budując nasze inwestycje biurowe, zadbaliśmy o zachowanie jak najwyższych standardów. Nie powinno więc zaskakiwać, że nasze budynki – EQlibrium i EQ² – uzyskały międzynarodowy certyfikat BREEAM very good. Bardzo istotnym punktem dla nas jest również systematyczne budowanie świadomości ekologicznej – między innymi poprzez promowanie założeń „Green Office”, czy ograniczania wydruków dokumentacji w formie papierowej na rzecz obrotu elektronicznej informacji i dokumentacji.


Dla nas określenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest tylko pustym hasłem, jesteśmy przekonani, że warto działać na rzecz dobra wspólnego

Dlatego Spółka wykorzystała dach jednego z biurowców na umiejscowienie tam uli dla pszczół – Murarek. Od wielu lat wiadomo, że wspomniane owady są niezbędne dla naszego ekosystemu oraz istnienia jakiegokolwiek życia na ziemi. Nie bez powodu powtarza się słowa Alberta Einsteina, że „Jeśli z ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia, nie ma więcej pszczół, nie ma więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi…”. Mając na uwadze to ważne hasło – potwierdzone licznymi badaniami naukowców – postanowiliśmy stworzyć miejsce, które każdej wiosny będzie domem dla pszczół, a przy okazji wpłynie na otaczające nas środowisko.

Ostatnio stworzyliśmy również projekt o aspekcie kulturalnym, który stał się jedną z perełek starej warszawskiej Woli – mural autorstwa Tytusa Brzozowskiego. Malowidło – umiejscowione na przedwojennej kamienicy przy ul. Wschowskiej 10 – ubarwiło i dodało charakteru tej części dzielnicy. Wykorzystując stary, popadający w ruinę budynek, chcieliśmy stworzyć coś wyjątkowego. Dlatego malowidło rozciąga się na 3 ścianach kamienicy, tworząc w ten sposób wyjątkowy tryptyk przedstawiający starą Wolę przełamaną obrazem współczesnych biurowców. Zlecając pracę nad budynkiem, chcieliśmy, aby było to jednak coś więcej niż tylko przepiękny obraz. Dlatego do namalowania muralu wykorzystano antysmogową farbę, która oczyszcza powietrze z mocą 400 drzew. W ten sposób mogliśmy połączyć coś przyjemnego dla oka z aspektem dbania o zdrowie mieszkańców Woli.

Grupa Waryński podejmuje także inne, ważne społecznie działania. Jedną z takich inicjatyw jest wsparcie OSP Gaszyn – jednostki straży pożarnej znanej z zapoczątkowania akcji #GaszynChallenge. Doceniając ich wkład i zaangażowanie w ratowanie życia na różnych płaszczyznach, postanowiliśmy zakupić i przekazać 2 defibrylatory. Jeden z nich to – wykorzystywana podczas akcji ratunkowych – wersja bojowa, drugi natomiast jest sprzętem szkoleniowym. Dzięki temu jednostka może nie tylko ratować życie, ale także uczyć tego innych ludzi.

Staramy się również na bieżąco reagować na różne sytuacje, które wymagają szerokiej i kompleksowej pomocy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W związku tym – mając na uwadze konflikt na Ukrainie – postanowiliśmy wesprzeć działania Polskiej Misji Medycznej. Stowarzyszenie otrzymało od Waryński S.A. 50 tys. zł. Środki zostały wykorzystane na zakup leków oraz ich transport na tereny objęte wojną w Ukrainie. Ponadto zorganizowaliśmy – w należącym do Grupy biurowcu EQlibrium – zbiórkę żywności, artykułów higienicznych oraz karmy dla zwierząt. Produkty zostały przekazane warszawskim punktom recepcyjnym oraz fundacji wspierającej przebywające na Ukrainie psy i koty.


Wspieranie różnego rodzaju inicjatyw, pomaganie i dbanie o środowisko to nie hobby, a odpowiedzialność. Idee życia w zgodzie z zachowaniem standardów ekologicznych przekładamy również na nasze budownictwo

Wiemy, jak duży wpływ na otaczający świat ma charakter naszej pracy, zdajemy sobie sprawę z problemów związanych ze środowiskiem. Dlatego naszym priorytetem jest minimalizowanie zagrożeń wpływających na nasze otoczenie. Duży nacisk kładziemy na wdrażanie „zielonych rozwiązań” w koncepcjach architektonicznych projektów mieszkaniowych. Chcemy, aby nasze osiedla były bezpieczne dla środowiska, a przyszli mieszkańcy czuli, że decydując się na zakup, dokonali słusznego wyboru. Dlatego nieprzerwanie poszukujemy nowych, proekologicznych rozwiązań.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest dla nas pustym frazesem. Podejmujemy wiele różnych inicjatyw z zakresu CSR. Wiemy, że takie działania powinny wpisywać się w charakter każdej firmy deweloperskiej. Budowanie bloków, biurowców lub innych obiektów to podstawowa działalność naszej branży, ale bez działań z zakresu CSR, nigdy nie będzie się dobrym, godnym zaufania deweloperem.