CSR

To, co jako przedsiębiorca, możemy dać społeczeństwu najważniejszego, to swój czas, zaangażowanie i doświadczenie. Pieniądze są ważne, ale to za mało.

Jesteśmy przekonani, że jako stabilna i odpowiedzialna firma mamy także zobowiązania wobec otoczenia, w którym działamy. Dlatego wspieramy i inspirujemy szereg działań społecznych i kulturalnych prowadzonych na terenie Warszawy, a przedstawiciele Spółki angażują się w działalność publiczną, m.in. poprzez wsparcie Akademii Przyszłości. Grupa Waryński intensywnie wspiera również inicjatywy sportowe. Z jednej strony angażuje się w ważne dla społeczności lokalnej działania, biorąc aktywny udział w projekcie „Przywracamy blask koszykówce kobiet w Stolicy” realizowanym przez SKK Polonia Warszawa, z drugiej inicjuje różnego rodzaju rozgrywki oraz wydarzenia rekreacyjno-sportowe organizowane dla Pracowników.

Dla nas określenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest tylko pustym hasłem, jesteśmy przekonani, że warto działać na rzecz dobra wspólnego.


Wierzymy, że praca, tak jak życie prywatne, powinna przynosić satysfakcję, rozwijać i sprawiać przyjemność. Jest to o tyle istotne, że pozwala unikać zbędnych stresów, nieporozumień i zwykłego braku motywacji do dalszego działania. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, atrakcyjnego i stymulującego do rozwoju miejsca pracy.


Grupa Waryński podejmuje również działania związane z dbałością o środowiskoUzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat  BREEAM very good dla inwestycji biurowych EQlibrium i EQ² , ale nacisk na wdrażanie „zielonych rozwiązań” kładziemy także w koncepcjach architektonicznych projektów mieszkaniowych. Również wśród Pracowników systematycznie budowana jest świadomość ekologiczna, między innymi poprzez promowanie założeń „Green Office”, czy ograniczania wydruków dokumentacji w formie papierowej na rzecz obrotu elektronicznego informacji i dokumentacji.