CSR

To, co jako przedsiębiorca, możemy dać społeczeństwu najważniejszego, to swój czas, zaangażowanie i doświadczenie. Pieniądze są ważne, ale to za mało.

Jesteśmy przekonani, że jako stabilna i odpowiedzialna firma mamy także zobowiązania wobec otoczenia, w którym działamy. Dlatego wspieramy i inspirujemy szereg działań społecznych i kulturalnych prowadzonych na terenie Warszawy, a przedstawiciele Spółki angażują się w działalność publiczną, m.in. poprzez wsparcie Podopiecznych ze stołecznych Domów Dziecka. Grupa Waryński intensywnie wspiera również inicjatywy sportowe. Z jednej strony angażuje się w ważne dla społeczności lokalnej działania, biorąc aktywny udział w projekcie „Przywracamy blask koszykówce kobiet w Stolicy” realizowanym przez SKK Polonia Warszawa, z drugiej inicjuje różnego rodzaju rozgrywki oraz wydarzenia rekreacyjno-sportowe organizowane dla Pracowników.

Dla nas określenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest tylko pustym hasłem, jesteśmy przekonani, że warto działać na rzecz dobra wspólnego. O naszym zaangażowaniu świadczą poniższe projekty zrealizowane przy udziale naszej spółki.


Wierzymy, że praca, tak jak życie prywatne, powinna przynosić satysfakcję, rozwijać i sprawiać przyjemność. Jest to o tyle istotne, że pozwala unikać zbędnych stresów, nieporozumień i zwykłego braku motywacji do dalszego działania. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, atrakcyjnego i stymulującego do rozwoju miejsca pracy.


Grupa Waryński podejmuje również działania związane z dbałością o środowiskoUzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat  BREEAM very good. dla inwestycji biurowej EQlibrium, ale nacisk na wdrażanie „zielonych rozwiązań” kładziemy także w koncepcjach architektonicznych projektów mieszkaniowych. Również wśród Pracowników systematycznie budowana jest świadomość ekologiczna, między innymi poprzez promowanie założeń „Green Office”, czy ograniczania wydruków dokumentacji w formie papierowej na rzecz obrotu elektronicznego informacji i dokumentacji.


Waryński jest marką dla której niezwykle ważnymi wartościami są związki z Warszawą, budowanie więzi między mieszkańcami Stolicy oraz poszanowanie historii i tradycji. Tym samym naturalny wydaje się udział firmy we wsparciu Sekcji Koszykówki Kobiet Polonii Warszawa, w postaci zaangażowania ze strony spółki EQlibrium, będącej częścią holdingu Waryński S.A, jako Sponsor Klubu. SKK Polonia Warszawa to wyjątkowy klub, budowany i współtworzony przez ludzi. Zamysłem jest, aby to właśnie społeczność była jego właścicielem. Takie podejście promuje zespołowość i współdziałanie oraz tworzy szczególną więź między członkami szeroko rozumianej klubowej społeczności. SKK Polonia jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów koszykówki żeńskiej w Polsce, pomimo że reaktywacja sekcji nastąpiła w 2011 roku i dopiero drugi raz w swojej „nowożytne historii” drużyna występuje w 1 Lidze Kobiet (drugi szczebel rozgrywek, po ekstraklasie). To wszystko dzięki wspólnemu, ogromnemu zaangażowaniu sportowców, wolontariuszy i sympatyków klubu. Obecne koszykarki SKK to kontynuatorki wspaniałej historii żeńskiego basketu w Polonii Warszawa. W 2025 roku sekcja koszykówki żeńskiej warszawskiej Polonii będzie obchodzić swoje stulecie. Koszykarki Polonii Warszawa aż 12 razy stawały na podium Mistrzostw Polski, zdobywając dwukrotnie złoty medal i czterokrotnie zajmując drugie miejsce. Historia sekcji, to jednak także wspaniałe postawy patriotyczne oraz oddanie sprawie niepodległościowej w czasach II wojny światowej. Koszykarki związane z Polonią brały czynny udział w Powstaniu Warszawskim: m.in. Sława Szmid – jako członkini oddziału kobiecego Armii Krajowej „Dysk” i Maria Kamecka – będąca łączniczką i sanitariuszką Armii Krajowej w Batalionie „Parasol”. Ich przykład pokazuje, jak wspaniałymi wzorcami społecznymi są byłe zawodniczki sekcji koszykówki Polonii oraz sprawia, że obecną misją SKK Polonia Warszawa, oprócz celów sportowych i społecznych, jest także podtrzymywanie i utrzymywanie tradycji narodowej.


Waryński to marka ciesząca się bogatą tradycją i ponad 60-letnią historią, która na stałe wpisała się w gospodarczy krajobraz Warszawy, będąc dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli dzielnicy Wola. Dlatego zależy nam na silnym eksponowaniu historycznego i obecnego związania firmy z Warszawą i dzielnicą Wola. Angażujemy się też w projekty artystyczne oraz inne projekty niezwiązane bezpośrednio z obecnym obszarem specjalizacji Grupy Waryński: · 27 maja 2013 roku niemiecki artysta Christian Jankowski realizował w Warszawie nową pracę pt. Historia wagi ciężkiej, która w niecodzienny sposób łączy sztukę, historię i sport. Współorganizatorem tego projektu był Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Polscy ciężarowcy stanęli w zawody z historią i siłą własnych mięśni i starali się podnieść kilka warszawskich pomników. Mieliśmy swój wkład w to przedsięwzięcie – udostępniając pomnik Ludwika Waryńskiego oraz teren, na którym zrealizowana została część projektu. Fotograficzną i filmową dokumentację tej akcji można było zobaczyć na wystawie Christiana Jankowskiego w CSW Zamek Ujazdowski. · W listopadzie 2013 roku, umową darowizny, przekazaliśmy wykonane z brązu popiersie Ludwika Waryńskiego Urzędowi Dzielnicy Wola. Pomnik został już ponownie ustawiony na rogu ulic Bema i Kasprzaka.